top of page

Sürdürülebilirlik

Güncelleme tarihi: 28 Eyl 2022

Sürdürülebilirlik nedir?Sürdürülebilirlik geniş bir alanda kullanıldığı için tanımı değişiklik gösterse üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.Sürdürülebilirlik neden önem taşıyor?Ekosistemin canlı ya da cansız tüm parçaları (insanlar, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, doğal kaynaklar vb.) tartışmasız bir şekilde birbirine bağlıdır ve etkileşim içindedir. Zincirin bir halkasındaki bozulma tüm sistemi etkiler.Dolayısıyla sürdürülebilirlik; bu zincirin devamlılığını garanti eder, ekosistemimizi ve doğal kaynakları korur, yaşam kalitemizi artırır.Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) nelerdir?Tüm bireylerin, canlıların ve doğal kaynakların göz önünde bulundurulduğu; büyüme devam ettikçe sorun yaratmayacağından emin olduğumuz bir kalkınma modeline ihtiyaç duyuyoruz. İşte sürdürülebilir kalkınma da ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişme hedeflerinde ortak paydayı sürdürülebilirlik olarak belirlemesi anlamına geliyor. Bir yandan ekosistemi yaşatmayı bir yandan da insani gelişme hedeflerine ulaşmayı ifade ediyor.
Kulağa çok soyut ya da ulaşılmaz gelse bile uluslararası toplum olarak bunları bir görev listesi altında çoktan somutlaştırdık: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. Evrensel bir uzlaşı sağladığımız ve 2030 yılına kadar tamamlamayı taahhüt ettiğimiz bu amaçlar, her biri birbiriyle bağlantılı 17

başlıktan oluşuyor:


VERTIE’da sürdürülebilirlik:


VERTIE olarak yola çıktığımzda sadece SKA 2:Açlığa Son hedefi için çalışıyorduk. Ancak ilerledikçe projemiz 3,4,11,12 ve 13. hedeflere de doğrudan veya dolaylı olarak hizmet vermeye başladı.Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor, VERTIE olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Referans:


39 görüntüleme0 yorum

Comments


  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
  • TikTok
bottom of page